جفت نه متری دستباف تمام ابریشم قم اعلا قالی کده

Loading

جفت نه متری دستباف تمام ابریشم قم اعلا

Iran Iran
۶۰۰
کد فرش : 40183
محل بافت : قم
عرض : 246 سانتی متر
طول : 357 سانتی متر
رج : 80
طرح : جفت نه متری ابریشم قم
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : سرمه ای
رنگ حاشیه : سرمه ای
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 30 کیلوگرم