قالیچه دستباف تمام ابریشم قم اصل محمد جمشیدی قالی کده

Loading

قالیچه دستباف تمام ابریشم قم اصل محمد جمشیدی

Iran Iran
۴,۲۲۲
کد فرش : 20764
محل بافت : قم
عرض : 135 سانتی متر
طول : 201 سانتی متر
رج : 90
طرح : جمشیدی اصل قم
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : یاسی
رنگ حاشیه : سبز
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 5 کیلوگرم