قالیچه دستباف تمام ابریشم قم اصل محمد جمشیدی قالی کده

Loading

قالیچه دستباف تمام ابریشم قم اصل محمد جمشیدی

Iran Iran
۷۹۴
کد فرش : 20669
محل بافت : قم
عرض : 132 سانتی متر
طول : 202 سانتی متر
رج : 90
طرح : جمشیدی اصل قم
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : زیتونی
رنگ حاشیه : الوان
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 5 کیلوگرم