دوازده متری دستباف تمام ابریشم قم تولیدی امینی طلایی قالی کده

Loading

دوازده متری دستباف تمام ابریشم قم تولیدی امینی طلایی

Iran Iran
۹۷۲
کد فرش : 40444
محل بافت : قم
عرض : 300 سانتی متر
طول : 403 سانتی متر
رج : 70
طرح : لچک ترنج امینی
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : طلایی
رنگ حاشیه : سرمه ای
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 20 کیلوگرم