پشتی تمام ابریشم دستباف قم خشتی گلدانی قالی کده

Loading

پشتی تمام ابریشم دستباف قم خشتی گلدانی

Iran Iran
۱,۲۵۷
کد فرش : 40871
محل بافت : قم
عرض : 60 سانتی متر
طول : 94 سانتی متر
رج : 80
طرح : خشتی گلدانی
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : فیروزه ای
رنگ حاشیه : فیروزه ای
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم

وزن : 1 کیلوگرم