محصولات شرکت

دوازده متری دستباف تمام ابریشم قم تولیدی امینی طلایی
قیمت: ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت بعد از تخفیف: تماس بگیرید
قالیچه دستباف تمام ابریشم قم اصل محمد جمشیدی
قیمت: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت بعد از تخفیف: تماس بگیرید
قالیچه دستباف تمام ابریشم قم اصل محمد جمشیدی
قیمت: ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت بعد از تخفیف: تماس بگیرید
جفت نه متری دستباف تمام ابریشم قم اعلا
قیمت: ۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت بعد از تخفیف: تماس بگیرید
قالی 24 متری دستباف تبریز طرح نامی چله و گل ابریشم
قیمت: ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت بعد از تخفیف: تماس بگیرید